DFA Speaker

Opdrachtgever: Haagse Hogeschool
Opdracht: Analyse van een product (speaker) aan de hand van DFA methodiek
Groepsgrootte: 3 personen

Door gebruik te maken van de design for assembly (DFA) methode is een speaker geanalyseerd. Dit gebeurt door het product kritisch te bekijken ten aanzien van het aantal verschillende onderdelen die aan elkaar bevestigd dienen te worden in relatie tot de montagetijden. Montagekosten zijn namelijk relatief hoog. Gekeken wordt of door slimmer te ontwerpen de speaker dezelfde functie kan vervullen met minder onderdelen, wat een besparing kan opleveren in de montage.

Als voorbereiding is het gehele product uit elkaar gehaald en volledig in 3D gemodelleerd. Een montage schema is opgezet en er zijn aan de hand van de methode een aantal werkbladen ingevuld ter indicatie van de tijd die het kost om de speaker te assembleren. Na een analyse zijn punten voor verbetering aangegeven en doorgevoerd, dit leverde een aanzienlijke tijdwinst op.

Leave a Reply