Stage 3BIS

De stage die gelopen is bij 3BIS (3B Bedrijfs Imperialen Service) omvatte een aantal taken en opdrachten.

De eerste opdracht was om het de indeling van het oude bedrijf te analyseren en alle onderdelen een plek geven in het nieuwe pand waar het bedrijf heen ging verhuizen. Vervolgens was er als nieuw bedrijf zijnde behoefte aan een overzichtelijke en klant gerichte website met een eenvoudig te gebruiken webwinkel.

Intern moest er voor het vervaardigen van de imperialen een overzichtelijk set technische tekeningen komen. Om het teken proces te versnellen is er een koppeling gemaakt tussen Excel en Autodesk Inventor. Door middel van het variëren van waarden werd het 3D model automatisch aangepast. Hierdoor is in aanzienlijke tijd een grote hoeveelheid tekeningen geproduceerd.

Leave a Reply