Proces analyse: Metazet, productie van langeliggers

Opdrachtgever: Metazet
Opdracht:  Ontwerp een assemblageproces voor de langeliggers welke alle mogelijke type langeliggers kan produceren.
Groepsgrootte: 3 personen
Rol: Ongespecificeerd

Het bedrijf Metazet houdt zich voor 90% bezig met de kassenbouw. Een onderdeel hiervan is de langeligger. Langeliggers liggen op de grond van een tuinbouw kas en houden onder andere het spoor vast waar de karren over heen rijden en sproei installatie door heen gaan. De huidige situatie bij Metazet voor het assembleren van de lange liggers liet qua tijd te wensen over. Het assembleren houdt in dat vierkante kokers op een lange voorgevormde plaat geperst moesten worden. Aan de studenten was de opdracht:

Ontwerp een assemblageproces voor de langeliggers welke alle mogelijke type langeliggers kan produceren. Dit productieproces moet over een tijdsduur van twee jaar bedrijfseconomischer uitvallen dan het huidige assemblageproces.

Er is begonnen met een analyse van de huidige situatie met betrekking tot tijd. Hierna zijn ideeën gegenereerd hoe een eventuele nieuwe machine conceptueel zou kunnen werken. Na een tussentijds overleg met Metazet is vervolgens gekozen om door te gaan met het uitwerken van een tweetal concepten. Het eerste concept bestond uit een twintig tal kleine verplaatsbare persen. Het tweede concept was één grote pers. Na de uitwerkings periode is ook een theoretische schatting gedaan van de nieuwe situatie met betrekking tot tijd. Dit alles is gepresenteerd aan de opdrachtgever opdat er een keuze gemaakt kon worden.

Om een indruk te krijgen van de situatie en het bedrijf Metazet zelf is er een excursie geweest naar de fabriekshal, ontwerp afdeling en de demo kwekerij.

Leave a Reply